O nás :

Způsoby a ceny dopravy

 

Dopravu chovatelských potřeb a krmiv k zákazníkovi provádíme v rámci ČR prostřednictvím přepravní společnosti Radiálka. Ceny dopravy jsou konečné, neúčtujeme žádné manipulační poplatky ani balné.

 

Balík (max. 60 kg/balík)

 

Objednávka bude odeslána prostřednictvím dopravce Radiálka. Doručení probíhá následující pracovní den po odeslání od 8 do 18 hod. Pokud se jedná o doručení na nefiremní (soukromou) adresu, doručovatel vždy s dostatečným předstihem telefonicky informuje příjemce o doručení. V případě, že nebude adresát zastižen, proběhne následující pracovní den druhé bezplatné doručení. Maximální hmotnost jedné zásilky je 60 kg včetně obalového materiálu. 

 

Cena dopravy Radiálka balík 

Váha balíku  0  -   5 kg     -     60,- Kč

Váha balíku  6  -  15 kg    -     72,- Kč

Váha balíku  16 -  30 kg    -     84,- Kč

Váha balíku  31  - 50 kg     -   108,- Kč

Váha balíku  51  - 60 kg     -   132,- kč 

 

Způsob platby 

Bankovním převodem - ZDARMA

Dobírkou - 50 Kč

 

 

Reklamace

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím, internetovým obchodem ZOO Skorpion, a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Společně s Obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (ZOO Skorpion) a kupujícího (zákazník).

 

Reklamace zasílejte doporučeně a pojištěné na adresu:

 

Jiří Paneš - ZOOSKORPION

 

Informace o odstoupení od objednávky – storno jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

 

Informace o provozovateli internetového obchodu ZOO Skorpion získáte v kontaktech.

 

Obecné podmínky pro reklamace

 

1. Na zboží prodávané spotřebitelům se vztahuje záruční doba minimálně 2 roky. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.

2. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, stanovuje záruční dobu konkrétní dovozce zboží do ČR.

3. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům internetového obchodu ZOO Skorpion, kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.

4. Kupující, který není spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. U přepravy poštou je nutno nahlásit poškození zásilky do 24h od doručení. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

5. Uvedené v odst. 3 se doporučuje provést i kupujícímu, který je spotřebitelem. Nedodržení doporučeného postupu při a po převzetí zboží se však nijak nemůže dotknout jeho práv při uplatňování odpovědnosti za vady.

6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů). Opotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním není tedy kryto záruční odpovědností prodávajícího.

7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

8. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.

9. O vaší reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

10. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů vynaložených na toto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

 

Postup reklamace

 

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

 

1. Ujistěte se, že v balení produktu není na záručním listě uvedeno servisní středisko tohoto produktu. Pokud je servisní středisko uvedeno, obraťte, prosím, se na něj a jeho zaměstnanci Vám poradí, co je nutno udělat pro rychlé a bezproblémové řešení reklamce. Tyto informace se dají taktéž ve většině případů zjistit na internetové stránce daného servisu či výrobce. Pokud servisní středisko není uvedeno, postupujte prosím dle návodu na našem odkazu servisních středisek. Pokud jste zde našli servisní středisko Vašeho výrobku, bez váhání se na něj, prosím, obraťte.

2. Pokud pro výrobek není uveden autorizovaný servis, provádí se reklamace u nás, potom doporučujeme, pro rychlejší vyřízení reklamace, vyplnit formulář, který je dostupný po přihlášení v zákaznickém menu v sekci PODPORA. Zde vyberte číslo objednávky a zboží, které reklamujete a popište závadu. Formulář bude automaticky odeslán do našeho servisního centra a jeho kopie do Vaší emailové schránky. Případně uveďte popis závady jiným zjistitelným způsobem a tento přiložte k reklamované věci.

4. Reklamované zboží zašlete na výše uvedenou adresu. Zásilku je vhodné zaslat doporučeně a pojistit. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty. V zájmu rychlejšího vyřízení reklamace, prosím zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis (adresu vám rádi sdělíme), v případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy.

5. Zboží zasílejte, pokud možno v originálním obalu anebo v jiném, vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace, je nutné zboží předat včetně odpovídajícího obalu zajišťujícího jeho bezpečný transport.

6. V případě, že uděláte chybu při vyplňování formuláře, nebo budete chtít údaje doplnit, používejte prosím vždy ke kontaktu s námi email příslušný k Vaší reklamaci (tedy kopii zaslanou automaticky na Váš email). Předmět zprávy prosím neměňte ani nemažte, pomůžete tak našim zaměstnancům k rychlejší identifikaci reklamace, ke které se email vztahuje.

7. Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, umožňuje prodávající řešení reklamace výměnou vadného výrobku za bezvadný kus v těchto případech:

a. zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující
b. není ještě vyplněn záruční list (pokud byl s výrobkem dodán)

Doba dodání

Našim hlavním cílem je nabídnout zákazníkům širokou nabídku zboží za přijatelnou cenu a zároveň v co nejkratší dodací lhůtě. U každého výrobku je uvedena obvyklá doba expedice. Většinu zboží dodáváme nejdéle do pěti pracovních dnů. Nejžádanější sortiment se snažíme mít skladem.

 

Přesný termín dodání tedy doručení na dodací adresu Vám sdělíme v konečném potvrzení objednávky nebo na dotaz před objednáním

Záruka vrácení peněz

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by za to byl jakkoliv sankcionován.

 

Postup vráceni / výměny zboží

 

1. Kupující informuje prodávajícího nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy nebo žádá o výměnu zboží.  Uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz případně název zboží a počet kusů, které žádá výměnou.

2. Originálně zabalené zboží bez známek používání včetně veškerého dodaného příslušenství tzn. včetně návodu, visaček, originálního daňového dokladu atd. bude odesláno tak aby bylo doručeno prodávajícímu nejpozději 14 den od převzetí. Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej. Za případné poškození v průběhu dopravy neneseme zodpovědnost. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato.

3. Po obdržení zásilky prodávající zhotoví dobropis a odešle jej kupujícímu. Kupující dobropis podepíše a doporučeným dopisem jej zašle zpět prodávajícímu.

4. Po obdržení podepsaného dobropisu prodávající do tří dnů převede částku nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené na bankovní účet kupujícího. Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5. Náklady na dopravu v případě vráceni nebo výměny zboží nese kupující v plné výši. Pokud si vyberete zaslání částky za zboží formou poštovní poukázky, budou z částky odečteny náklady na poštovní poukázku.

 

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je vždy povinen vzniklou škodu prokázat. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.